Bra att veta – FAQ

Här hittar du praktisk information och svaren på de vanligaste frågorna om Allt ljus på Uppsala 2022.

När lyser ljusverken?

Allt ljus på Uppsala startar torsdag 3 november kl. 18.00 utanför Uppsala Konsert & Kongress. Ljusverken tänds upp mellan kl. 17.00–22.00 varje dag till och med söndag den 20 november. Eventuella ändringar meddelas här på hemsidan.

Vilka ljusverk ingår i ljusfestivalen?

Årets ljusfestival består av 12 ljusverk som är placerade i Uppsala stadskärna.

Kostar det pengar att besöka ljusfestivalen?

Nej, det gör det inte.

Var hittar jag en karta?

Här på hemsidan hittar du en digital karta med alla verk. Årets ljusverk finns även med i appen Uppsala konst och kulturarv som visar var verken är och följer din egen position i realtid. Ladda ned appen på Google Play eller App Store.

Nytt för i år är även Allt ljus på Uppsala-brevlådorna där du kan låna en tryckt karta. Brevlådorna är placerade på sex ställen i innerstaden: utanför UKK, Centralstationen, Forumtorget, Klosterlekparken, Odinslund och Svandammen, och när du använt klart din karta kan du sätta tillbaka den i en brevlåda eller ge den vidare. Kartorna fylls även på med jämna mellanrum. Skulle kartorna vara slut, använd i stället den digitala kartan, ladda ner appen Uppsala konst och kulturarv eller fota av en av de stora kartorna som du hittar vid Svandammen och Centralstationen. Våra Allt ljus värdar på stan har också koll på var alla ljusverk är och kan guida dig rätt. 

Varför har ljusverken nummer?

Besök alla ljusverk eller välj dina favoriter! Du behöver inte följa numreringen på verken och ljusverken är fristående.

Hur långt är det mellan ljusverken?

Avståndet mellan ljusverken varierar. På kartan, som du hittar digitalt på webben eller i en av Allt ljus på Uppsalas brevlådor på stan, kan du själv se var verken är utplacerade i år.

Händer det något mer utöver ljusverken under ljusfestivalen?

Ja! Även musik, konst, utställningar, barnaktiviteter och guidningar är en del av ljusfestivalen. Flera restauranger och caféer bjuder också in till höstmys. Alla aktiviteter och erbjudanden finns samlade under årets program.

En mer hållbar ljusfestival

Hållbarhet är en viktig del i vårt arbete med Allt ljus på Uppsala och vi arbetar aktivt med att genomföra en så hållbar ljusfestival som möjligt.

Minskad energianvändning

Årets festival äger rum samtidigt som energifrågan är högst aktuell och festivalen kommer minska sin energianvändning med ca 30% jämfört med tidigare år. Ljusverken kommer i år lysa två timmar kortare än vanligt, och vara tända mellan kl. 17.00–22.00.

Allt ljus på Uppsalas ljusverk drar normalt mellan 1 200 och 1 700 kWh sammanlagt. Målet för årets festival är att den totala energiförbrukningen understiger 1000 kWh, vilket är jämförbart med en normal villas halva månadsförbrukning.

Samtidigt uppmanar vi alla besökare att vara noga med att stänga av elektronisk utrustning hemma under sitt besök.

Uppsala kommuns åtgärder för att spara på el

Läs mer om Uppsala kommuns energiarbete i stort:
Så arbetar vi med: Energi – Uppsala kommun

Åtgärder specifikt kopplade till energikrisen 2022/2023:
Åtgärder med anledning av energikrisen 2022/2023 – Uppsala kommun

Hållbara verk

Hållbarhet är en del av urvalskriterierna för vilka verk som visas. Urvalet av ljusverk baseras på verkens kreativa höjd, hur de gör sig på en tänkt plats samt en redogörelse för vad som sker med material och hur mycket energi som går åt.

Greentimes Hållbart evenemang

Vi använder Greentimes planeringsverktyg ”Hållbart evenemang”. Verktyget utgår från de globala målen och täcker sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Syftet är att genom hållbarhetsarbete i planering, beställningar och genomförande göra ett så litet ekologiskt fotavtryck som möjligt under evenemanget.

Läs mer om Greentimes.

Vi arbetar aktivt med att minska nedskräpning och uppmanar våra medarrangörer att göra detsamma när de genomför sina aktiviteter.

Bidra du också

Du som är besökare kan också bidra. Använder du Allt ljus på Uppsalas tryckta karta, ge den vidare när du besökt alla ljusverk eller sätt tillbaka den i Allt ljus på Uppsala-brevlådorna. Hittar du ingen att ge den vidare till, se till att den återvinns.

Använda de sopkärl som finns utplacerade för att minska nedskräpningen under festivalen. Ta ett aktivt ansvar och sopsortera när det finns möjlighet.

Vi uppmanar dig också att cykla, gå eller åka kollektivt till Allt ljus på Uppsala.

Vem arrangerar och betalar för Allt ljus på Uppsala?

Allt ljus på Uppsala är ett samarbete mellan Uppsala kommun, Uppsala city och det lokala näringslivet. Destination Uppsala projektleder genomförandet av evenemanget och ansvarar även för kommunikationen. Sponsorer står för ungefär en tredjedel av finansieringen.

Varför arrangeras en ljusfestival?

Allt ljus på Uppsalas syfte är att bidra till ett tryggt och attraktivt Uppsala att leva, verka och vistas i. Syftet är också att bidra till en ökning av besöksomsättningen i Uppsala.

Vi marknadsför och bjuder in besökare från närliggande kommuner till Allt ljus på Uppsala samt uppmuntrar Uppsalabor att ta sig ut i city under en av årets mörkaste månader.

Tillsammans med näringsliv och organisationer bjuds besökare in att uppleva ljusverken, delta i aktiviteter som arrangeras och ta del av stadens utbud.

Kommer framkomligheten vara begränsad?

I samband med etableringen den 1–3 november och avetablering av ljusverken den 21–22 november kan det vara viss begränsad framkomlighet. Följ skyltar på plats, visa hänsyn och kör försiktigt.

Finns det några transportrekommendationer?

Gå, cykla eller åk gärna kollektivt till Allt ljus på Uppsala.

Felanmälan

Om ett ljusverk upplevs trasigt eller inte fungerar, felanmäl gärna detta till alltljuspauppsala@uppsala.se

Ett av årets ljusverk, som är placerad nära Forumtorget på gågatan, har en vindbegränsning. Om det blåser mer än 6 m/s, så fungerar inte verket.

Är områdena kring ljusverken tillgänglighetsanpassade?

Ja, i största möjliga mån. Flera verk går att se på håll, eller till och med bättre på så vis.

Verken är placerade:

 • torget framför Uppsala Konsert & Kongress
 • Kungspassagen
 • korsningen Dragarbrunnsgatan och Bredgränd
 • Forumtorget
 • Klosterparken
 • Upplandsmuseets fasad och upplevs bäst från Gotlandsparken
 • Gränderna kring Skytteanum
 • Slottsbacken
 • Odinslund
 • Uppsala slotts fasad, in mot borggården • Lyser: kl. 18-20 den 3, 9 och 19 november
 • En överraskning som lyser 9–20 november.

När startade Allt ljus på Uppsala?

Allt ljus på Uppsala har arrangerats sedan 2008. Till en början, vartannat år, men sedan 2018 arrangeras ljusfestivalen att varje år. Under pandemin 2020 ställdes festivalen in.

Vilka verk har visats tidigare år?

Tidigare års verk kan du se i Galleriet på hemsidan.

Har du frågor och vill komma i kontakt med oss?

Skicka e-post till alltljuspauppsala@uppsala.se.