Allt ljus på Uppsala 2018

ljusverk
“Visuellt” by Innotech. Walmstedtska gården.  

ljusverk
“Upplysning” by Glöd. Stadsbiblioteket.
ljusverk
“Thetrahedron” by Utskottet. Haglunds bro.
ljusverk
“Streaming” by Utskottet. Upplandsmuseet. 
ljusverk
“Rosénparken” by Ljudverket Mediakonsult.
ljusverk
“Nystart” by Nilsa Sarmient. Linnéträdgården. 
ljusverk
“Glowing Spheres” by Kempe ljusdesign.  Nybron.
ljusverk
“Dragarbrunns pelare” by Light Trade. Dragarbrunnstorg. 
ljusverk
Uppsala domkyrka by Scenteknik