Allt ljus på Uppsala 2018

Ljusverk: Spectral
“Spectral” by Malejka & Sługocki. Stadsträdgården.

“Space Cube” by Svante Pettersson. Vretgränd. 

Upplandsmuseet
“Ingmar Bergman – Upplysta samtal” by Anna Boberg. Upplandsmuseet.
Ljusverk: The Play
“The Play” by Sofia Bostråk & Rebecca Mårtensson. Gunnar Leches park.

Stora Torget
“ln The Dark” by Anna-Karin Brus. Stora Torget.
Trädgårdsgatan
” Rytm” by Nilsa Sarmiento & Torget Arkitekter. Trädgårdsgatan 12, Ingmar Bergman-huset.

Västra Ågatan Kaniken
“Pod4” by Timothy Wilson. Västra Ågatan 16, Innergården Kaniken.
Ljusverk: Familjen Skyttes Demoner
“Familjen Skyttes Demoner” by Michel Östlund, Anders Örnberg and Anna Söderström. Skytteanska trädgården.
ljusverk
“Gradual Exposure” by Jakob Oredsson. Slottsbacken.
Walmstedska gården
“Den Magiska Tärnan” by Finn Öhlund, Elin Nilsson and Matti Kallioinen. Walmstedska gården.