Populär ljusfestival i Uppsala återkommer i november. På bilden ljusverket Blom från 2021.