Two large blue light flowers on a black background

Populär ljusfestival i Uppsala återkommer i november. På bilden ljusverket Blom från 2021.