En mer hållbar ljusfestival

Hållbarhet är en viktig del i vårt arbete med Allt ljus på Uppsala och vi arbetar aktivt med att genomföra en så hållbar ljusfestival som möjligt.

Minskad energianvändning

Årets festival äger rum samtidigt som energifrågan är högst aktuell och festivalen kommer minska sin energianvändning med ca 30% jämfört med tidigare år. Ljusverken kommer i år lysa två timmar kortare än vanligt och lysa mellan kl. 17.00–22.00.

Allt ljus på Uppsalas ljusverk drar normalt mellan 1 200 och 1 700 kWh sammanlagt. Målet för årets festival är att den totala energiförbrukningen understiger 1000 kWh, vilket är jämförbart med en normal villas halva månadsförbrukning.

Samtidigt uppmanar vi alla besökare att vara noga med att stänga av elektronisk utrustning hemma under sitt besök.

Uppsala kommuns åtgärder för att spara på el

Läs mer om Uppsala kommuns energiarbete i stort:
Så arbetar vi med: Energi – Uppsala kommun

Åtgärder specifikt kopplade till energikrisen 2022/2023:
Åtgärder med anledning av energikrisen 2022/2023 – Uppsala kommun

Hållbara verk

Hållbarhet är en del av urvalskriterierna för vilka verk som visas. Urvalet av ljusverk baseras på verkens kreativa höjd, hur de gör sig på en tänkt plats samt en redogörelse för vad som sker med material och hur mycket energi som går åt.

Greentimes Hållbart evenemang

Vi använder Greentimes planeringsverktyg ”Hållbart evenemang”. Verktyget utgår från de globala målen och täcker sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Syftet är att genom hållbarhetsarbete i planering, beställningar och genomförande göra ett så litet ekologiskt fotavtryck som möjligt under evenemanget.

Läs mer om Greentimes.

Vi arbetar aktivt med att minska nedskräpning och uppmanar våra medarrangörer att göra detsamma när de genomför sina aktiviteter.

Bidra du också

Du som är besökare kan också bidra. Använder du Allt ljus på Uppsalas tryckta karta, ge den vidare när du besökt alla ljusverk eller sätt tillbaka den i Allt ljus på Uppsala-brevlådorna. Hittar du ingen att ge den vidare till, se till att den återvinns.

Använda de sopkärl som finns utplacerade för att minska nedskräpningen under festivalen. Ta ett aktivt ansvar och sopsortera när det finns möjlighet.

Vi uppmanar dig också att cykla, gå eller åka kollektivt till Allt ljus på Uppsala.