Partiklar

Ljus nummer

Information

Var: Korsningen Kungsängsgatan/Bredgränd, se karta

Dela

Partiklar bjuder in dig att utforska gränserna mellan det småskaliga och det storskaliga, där små rörelser i din värld kan ha enorma konsekvenser i den ljuskonstvärld som omger dig. Konstverket hyllar kraften i det lilla och påminner oss om hur våra handlingar kan förändra vår omvärld.

Konstnär: Centrum för AMP i samarbete med Utskottet (SWE)
Instagram: Edvin Buregren (@utskottet)