Open call för ljusverk

Anmälan för att delta med ljusverk på Allt ljus på Uppsala 2024 har stängt.
Om du har frågor, vänligen kontakta oss via mail till alltljuspauppsala@uppsala.se.

Tema 2024:
Sustained future – a society for all?

Stad vs. landsbygd. Energikris. Ökat stillasittande. Utveckling och potential. Tillväxt. 350 000 invånare 2050. Biologisk mångfald. Digitalisering. Skuldsättning och prisvärt boende för alla. Social utsatthet och brottslighet. Balans. Hur skapar vi ett hållbart Uppsala för alla?

Vi söker; utopi och dystopi. Hopp och förtvivlan. Mod till förändring.

Kriterier, statistik och bakgrund hittar du i denna PDF.

Viktiga datum för 2024 års medverkan

  • Open call är öppen 20 oktober – 31 december 2023.
  • Inlämning sker endast via länk: https://www.trippus.net/ansokan-ljusverk_2024
  • I januari 2024 lämnas besked om medverkan
  • 15 mars 2024 avtalsskrivning
  • 15 mars 2024 lämnar ljussättare/konstnär in teknisk information, etablering och kommunikationsunderlag för marknadsföring
  • 5 november 2024 startar etableringen av ljusverken på respektive plats
  • 7 november 2024 besiktning av samtliga ljusverk
  • 8 november 2024 premiär och invigning av Allt ljus på Uppsala 2024 samt invigningsmiddag för samtliga medverkande