Spectrum

Ljus nummer

Information

Var: Korsningen Vretgränd-Dragarbrunnsgatan, se karta

Dela

AI-genererade digitala porträtt som speglar den kulturella mosaiken i den moderna världen. Utöver skillnaderna i våra utseenden, fördjupar sig verket i de porträtterades själar, speglar deras övertygelser, deras identiteter och återspeglar rikedomen av världens kulturer och identiteter.

Konstnär: C999 (ITA)
Instagram: @c999visual