Invånardialog besöker Allt ljus på Uppsala

Information

När: 19 november

Tid: 14.00 - 19.00

Var: Lyktan, ett mini-hus på Celsiustorget utanför S:t Per Gallerian,

Kategori: Samtal

Dela

Invånardialog: vad är ett gott liv idag och i framtiden?

Invånardialog och samtal i Lyktan besöker Allt ljus på Uppsala.

Lyktan är ett mini-hus på hjul som är byggt av återbruk och trä – men också en framtidsprototyp. Huset är en mobil mötesplats och här bjuds du in att både dela med dig om frågeställningar som berör ditt vardagsliv men också till att reflektera över framtiden och aspekter såsom hemmet, livsmiljö, gemenskap, sysselsättning och samhällsservice.

Framtidsprototyperna användas i projektet Klimatneutrala Uppsala 2030 samt i arbetet med uppdateringen av Uppsala kommuns översiktsplan. Översiktsplanen är ett styrdokument med tidshorisonten 2050+.

En viktig del det närmaste året är att engagera Uppsalabor i dialoger om en framtid präglad av klimatförändringar och andra omvärldskrafter. Framtidsprototyperna ska skapa tankar, känslor och diskussioner kring vilket samhälle vi vill ha i framtiden och hur vi bäst tar oss dit. Välkommen att bidra!